(1)
Tena, A.; Vericat, D.; Batalla, R. Sediment Balance of the Ribarroja Reservoir. CIG 2021, 47, 415-433.